Johan Fallby – Hur kan föräldrar vara med och påverka attityden i laget?

Hur kan föräldrar vara med och jobba med attityden i ett lag?

Idrottspsykologen och författaren Johan Fallby svarar. Johan har tidigare varit ansvarig för idrottspsykologi på Svenska Fotbollförbundet och arbetar idag för FC Köpenhamn.